חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13379 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of גצלר, רגינה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13379
Print
Share
רגינה
גצלר
was born
on
1889
,
Daughter of
יששכר הלוי
גצלר
and
פרידה שרה
ווייסברג
,
Images:
First name:
רגינה
Surname:
גצלר
Gender:
נקבה
Date of birth:
1889
Events:
Event Type:
פטירה
Event Type:
לידה
Description:
1889
Date:
1889
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of גצלר, רגינה
1889
1889
1889
גצלר, יששכר הלוי
ווייסברג, פרידה שרה
גצלר, יעקב
גצלר, רגינה
ווייסברג, ר' פנחס הלוי
גצלר, אליהו הלוי
גצלר, מנחם מנדל (מקס) הלוי
This information is based on family tree no. 13379 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
ווייסברג, פרידה שרה
גצלר, יששכר הלוי
גצלר, רגינה
ווייסברג, ר' פנחס הלוי
גצלר, אליהו הלוי
גצלר, יעקב
גצלר, מנחם מנדל (מקס) הלוי