חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13379 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of ווייסברג, פרידה שרה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13379
Print
Share
פרידה שרה
ווייסברג
was born
on
ה 21 ל ינואר 1882
,
Daughter of
ר' פנחס הלוי
ווייסברג
,
died
on
ה 23 ל אוקטובר 1948
,
Mother of
יעקב
גצלר
,
מנחם מנדל (מקס) הלוי
גצלר
,
רגינה
גצלר
,
,
Images:
First name:
פרידה שרה
Surname:
ווייסברג
Gender:
נקבה
Date of birth:
ה 21 ל ינואר 1882
Date of death:
ה 23 ל אוקטובר 1948
Place of death:
תל אביב ישראל
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
23 OCT 1948
Date:
ה 23 ל אוקטובר 1948
Event place:
תל אביב ישראל
Event Type:
לידה
Description:
ABT 21 JAN 1882
Date:
ה 21 ל ינואר 1882
Event Type:
קבורה
Event place:
Nahalat Yitshak Cemetery, Tel Aviv, Israel
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of ווייסברג, פרידה שרה
ה 21 ל ינואר 1882
died
on
ה 23 ל אוקטובר 1948
Mother of
ה 21 ל ינואר 1882
תל אביב ישראל
23 OCT 1948
תל אביב ישראל
ABT 21 JAN 1882
Nahalat Yitshak Cemetery, Tel Aviv, Israel
ווייסברג, ר' פנחס הלוי
ווייסברג, פרידה שרה
גצלר, יששכר הלוי
גצלר, יעקב
גצלר, מנחם מנדל (מקס) הלוי
גצלר, רגינה
ווייסברג, פרידה שרה
גצלר, יששכר הלוי
This information is based on family tree no. 13379 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
גצלר, רגינה
גצלר, מנחם מנדל (מקס) הלוי
גצלר, יעקב
ווייסברג, ר' פנחס הלוי