חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13379 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of קרנגל, גיטל

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13379
Print
Share
גיטל
קרנגל
was born
on
1880
,
Daughter of
ר' אפרים
קרינגל
and
נסלא פייגע
אברמזון
,
died
on
1950
,
Mother of
ביילה הנה
קרינגל
,
,
Images:
First name:
גיטל
Surname:
קרנגל
Gender:
נקבה
Date of birth:
1880
Place of birth:
קראקוב
Date of death:
1950
Place of death:
אנטוורפן בלגיה
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1880
Date:
1880
Event place:
קראקוב
Event Type:
פטירה
Description:
1950
Date:
1950
Event place:
אנטוורפן בלגיה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of קרנגל, גיטל
1880
died
on
1950
Father of
1880
קראקוב
אנטוורפן בלגיה
1880
קראקוב
1950
אנטוורפן בלגיה
קרינגל, ר' אפרים
אברמזון, נסלא פייגע
קרנגל, גיטל
קרינגל, ר' דויד בייריש
איגר, ברענדאל
אברמזון, ר' משה
unknown
קרינגל, ר' ישראל
קרינגל, ביילה הנה
קרנגל, גיטל
איגר, ברענדאל
אברמזון, ר' משה
unknown
קרינגל, ר' ישראל
קרינגל, ר' דויד בייריש
This information is based on family tree no. 13379 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Mother of
אברמזון, נסלא פייגע
קרינגל, ר' אפרים
קרינגל, ביילה הנה