חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13379 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of קרינגל, ר' אפרים

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13379
Print
Share
ר' אפרים
קרינגל
was born
on
1857
,
Son of
and
ר' ישראל
קרינגל
,
died
on
1915
,
Father of
גיטל
קרנגל
,
,
Images:
First name:
ר' אפרים
Surname:
קרינגל
Gender:
זכר
Date of birth:
1857
Date of death:
1915
Place of death:
קראקוב
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
1915
Date:
1915
Event place:
קראקוב
Event Type:
לידה
Description:
1857
Date:
1857
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of קרינגל, ר' אפרים
1857
died
on
1915
Father of
1857
קראקוב
1915
קראקוב
1857
unknown
קרינגל, ר' ישראל
קרינגל, ר' אפרים
אברמזון, נסלא פייגע
קרנגל, ר' יוסף פנחס
ROSENZWEIG, מרים (MARYA)
קרנגל, גיטל
קרינגל, ר' אפרים
קרנגל, ר' יוסף פנחס
ROSENZWEIG, מרים (MARYA)
אברמזון, נסלא פייגע
This information is based on family tree no. 13379 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
קרינגל, ר' ישראל
unknown
קרנגל, גיטל