חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13379 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of ברנשטיין, אברהם (אבי)

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13379
Print
Share
אברהם (אבי)
ברנשטיין
was born
Father of
שלהבת
ברנשטיין
,
ערגה
ברנשטיין
,
דביר
ברנשטיין
,
ידידיה
ברנשטיין
,
נעם
ברנשטיין
,
מיכאל
ברנשטיין
,
מלאכי
ברנשטיין
,
,
Images:
First name:
אברהם (אבי)
Surname:
ברנשטיין
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of ברנשטיין, אברהם (אבי)
Father of
ברנשטיין, אברהם (אבי)
ברנשטיין, שלהבת
ברנשטיין, ערגה
ברנשטיין, דביר
ברנשטיין, ידידיה
ברנשטיין, נעם
ברנשטיין, מיכאל
ברנשטיין, מלאכי
גרינגר Geringer, שירה
ברנשטיין, אברהם (אבי)
גרינגר Geringer, שירה
This information is based on family tree no. 13379 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
ברנשטיין, מלאכי
ברנשטיין, מיכאל
ברנשטיין, נעם
ברנשטיין, ידידיה
ברנשטיין, דביר
ברנשטיין, ערגה
ברנשטיין, שלהבת