חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13388 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of שרה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13388
Print
Share
שרה
was born
Mother of
דוד
,
מיכאיל
,
חיים
,
,
Images:
First name:
שרה
Gender:
נקבה
Place of death:
שארגורוד, רוסיה
Events:
Event Type:
קבורה
Event place:
שארגורוד, ברית המועצות
Event Type:
פטירה
Event place:
שארגורוד, רוסיה
Cause:
שואה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of שרה
Mother of
שארגורוד, רוסיה
שארגורוד, ברית המועצות
שארגורוד, רוסיה
שרה
בקר, וולבל (וולקה)
בקר, דוד
בקר, מיכאיל
בקר, חיים
This information is based on family tree no. 13388 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
בקר, חיים
בקר, מיכאיל
בקר, דוד
שרה
בקר, וולבל (וולקה)