חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13387 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of עבדי

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13387
Print
Share
עבדי
was born
Daughter of
עבדי
and
,
Mother of
Katz
,
Katz
,
,
Images:
Surname:
עבדי
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of עבדי
Mother of
עבדי, Haviv
Yaffa
עבדי
כץ, יהושע השל
Katz
Katz, Moshe
עבדי
כץ, יהושע השל
This information is based on family tree no. 13387 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Katz, Moshe
Katz
Yaffa
עבדי, Haviv