חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13387 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Katz

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13387
Print
Share
Katz
was born
Daughter of
כץ
and
עבדי
,
Images:
Surname:
Katz
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Katz
כץ, יהושע השל
עבדי
Katz
Hayoon, Baruch
Ben Loulou, David
עבדי, Haviv
Yaffa
Katz, Moshe Yehuda Leib
Heumann, Igra, Chana Idel
Katz, Moshe
Katz
עבדי, Haviv
Yaffa
Katz, Moshe Yehuda Leib
Heumann, Igra, Chana Idel
Hayoon, Baruch
Ben Loulou, David
Katz, Moshe
This information is based on family tree no. 13387 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
עבדי
כץ, יהושע השל