חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13383 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Gubbay, Sarah

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13383
Print
Share
Sarah
Gubbay
was born
Daughter of
Murad Mordecai
Gubbay
,
died
on
1848
,
Images:
First name:
Sarah
Surname:
Gubbay
Gender:
נקבה
Date of death:
1848
Place of death:
Aleppo, Mount Simeon, Ottoman Empire, Syria
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
1848
Date:
1848
Event place:
Aleppo, Mount Simeon, Ottoman Empire, Syria
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Gubbay, Sarah
died
on
1848
Aleppo, Mount Simeon, Ottoman Empire, Syria
1848
Aleppo, Mount Simeon, Ottoman Empire, Syria
Gubbay, Murad Mordecai
Gubbay, Abraham
Gubbay, Reuben
Gubbay, Isaac
Gubbay, Jacob
Gubbay, Sarah
Gubbay, Reuben
Gubbay, Mazaltov
This information is based on family tree no. 13383 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Gubbay, Murad Mordecai
Gubbay, Sarah
Gubbay, Reuben
Gubbay, Abraham
Gubbay, Reuben
Gubbay, Isaac
Gubbay, Jacob
Gubbay, Mazaltov