חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13381 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Guez née Zanzouri, Rachel

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13381
Print
Share
Rachel
Guez née Zanzouri
was born
Daughter of
Nina Ninette
Zanzouri nee Khayat
and
Pinhas pini
Zanzouri
,
Mother of
Victor
Guez
,
Gaston Pinhas
Guez
,
Georges
Guez
,
Mathilde
Guez
,
Jacob
Guez
,
Raymond Abraham
Guez
,
,
Images:
First name:
Rachel
Surname:
Guez née Zanzouri
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Guez née Zanzouri, Rachel
Mother of
Zanzouri nee Khayat, Nina Ninette
Zanzouri, Pinhas pini
Zribi née Zanzouri, Emilie
Zanzouri, Fortunée
Khayat née Zanzouri, Meha
Zarrouk, Benjamin
Guez née Zanzouri, Rachel
Ghez, Samuel
unknown
unknown
Guez, Victor
Guez, Gaston Pinhas
Guez, Georges
Guez, Mathilde
Guez, Jacob
Guez, Raymond Abraham
This information is based on family tree no. 13381 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Guez, Raymond Abraham
Guez, Jacob
Guez, Mathilde
Guez, Georges
Guez, Gaston Pinhas
Guez, Victor
Zanzouri, Pinhas pini
Zanzouri nee Khayat, Nina Ninette
Guez née Zanzouri, Rachel
unknown
unknown
Ghez, Samuel
Zribi née Zanzouri, Emilie
Zanzouri, Fortunée
Khayat née Zanzouri, Meha
Zarrouk, Benjamin