חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13384 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of חממי, אלינור

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13384
Print
Share
אלינור
חממי
was born
Daughter of
שושנה
טייב
and
זכריה
חממי
,
Images:
First name:
אלינור
Surname:
חממי
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of חממי, אלינור
טייב, שושנה
חממי, זכריה
חממי, אלינור
צרפתי, לאה
טייב, ציון
חממי, יוסי
חממי, אלינור
צרפתי, לאה
טייב, ציון
חממי, יוסי
This information is based on family tree no. 13384 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
חממי, זכריה
טייב, שושנה