חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13384 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of צרפתי, לאה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13384
Print
Share
לאה
צרפתי
was born
Mother of
שושנה
טייב
,
ניקול
טייב
,
ניצה
טייב
,
רחל
טייב
,
זיוה
טייב
,
יוסי
טייב
,
אסתר
טייב
,
,
Images:
First name:
לאה
Surname:
צרפתי
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of צרפתי, לאה
Mother of
צרפתי, לאה
טייב, ציון
טייב, שושנה
טייב, ניקול
טייב, ניצה
טייב, רחל
טייב, זיוה
טייב, יוסי
טייב, אסתר
צרפתי, לאה
טייב, ציון
This information is based on family tree no. 13384 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
טייב, אסתר
טייב, יוסי
טייב, זיוה
טייב, רחל
טייב, ניצה
טייב, ניקול
טייב, שושנה