חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13380 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of קליימן, שרה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13380
Print
Share
שרה
קליימן
was born
Daughter of
אברהם
קליימן
and
מריה
,
Images:
First name:
שרה
Surname:
קליימן
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of קליימן, שרה
קליימן, אברהם
מריה
קליימן, שניאור
קליימן, סימה
קליימן, שמה
קליימן, שרה
קליימן, הומה
קליימן, שרה
קליימן, שניאור
קליימן, סימה
קליימן, שמה
קליימן, הומה
This information is based on family tree no. 13380 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
מריה
קליימן, אברהם