חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13380 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of קליינר, מיכל

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13380
Print
Share
מיכל
קליינר
was born
Daughter of
גיא
קליינר klainer
and
אלה
דרובר
,
Images:
First name:
מיכל
Surname:
קליינר
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of קליינר, מיכל
קליינר klainer, גיא
דרובר, אלה
קליינר, טלי
קליינר, מיכל
אדוארד, דרובר
טולצ'ינסקי, אנה
קליינר klainer, יפים
נלה
קליינר, יונתן
This information is based on family tree no. 13380 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
דרובר, אלה
קליינר klainer, גיא
קליינר, מיכל
אדוארד, דרובר
טולצ'ינסקי, אנה
קליינר klainer, יפים
נלה
קליינר, טלי
קליינר, יונתן