חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13380 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of קליינר klainer, יפים

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13380
Print
Share
יפים
קליינר klainer
was born
Father of
גיא
קליינר klainer
,
,
Images:
First name:
יפים
Surname:
קליינר klainer
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of קליינר klainer, יפים
Father of
קליינר klainer, יפים
נלה
קליינר klainer, גיא
This information is based on family tree no. 13380 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
קליינר klainer, גיא
קליינר klainer, יפים
נלה