חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of סויסה, רפאל

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13389
Print
Share
רפאל
סויסה
was born
Son of
and
,
Father of
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Images:
First name:
רפאל
Surname:
סויסה
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of סויסה, רפאל
Father of
סויסה, מאיר
לוי, שמחה
סויסה, ניסים
סויסה, מזל
סויסה, עליה
סויסה, מכלוף
סויסה, אסתר
סויסה, ימנה
סויסה, רפאל
כהן, סוליקה
לוי, שלמה
סויסה, אברהם
סויסה, יפה
סויסה, יעיש
סויסה, אמיר
סויסה, דוד
סויסה, שמעון
סויסה, מיטל
סויסה, אילנה
סויסה, אבי