חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13376 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of אליאנה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13376
Print
Share
אליאנה
was born
Daughter of
יורה
and
מיה
,
Images:
First name:
אליאנה
Gender:
נקבה
Brothers / Sisters:
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of אליאנה
יורה
מיה
שיראל
אליאנה
בוריס
מולקנדוב, ברתה
אייל
אליאנה
בוריס
מולקנדוב, ברתה
שיראל
אייל
This information is based on family tree no. 13376 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
מיה
יורה