חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13376 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of אייל

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13376
Print
Share
אייל
was born
Son of
יורה
and
מיה
,
Images:
First name:
אייל
Gender:
זכר
Brothers / Sisters:
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of אייל
יורה
מיה
שיראל
אייל
בוריס
מולקנדוב, ברתה
אליאנה
אייל
בוריס
מולקנדוב, ברתה
שיראל
אליאנה
This information is based on family tree no. 13376 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
מיה
יורה