חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13376 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of רומה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13376
Print
Share
רומה
was born
Son of
בוריס
and
ברתה
,
Father of
ליני
,
אלמוג
,
נתי
,
,
Images:
First name:
רומה
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of רומה
Father of
בוריס
מולקנדוב, ברתה
אירה
רומה
מילנה
עדינה
מולקנדוב, נתן
ליני
אלמוג
נתי
יורה
This information is based on family tree no. 13376 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
נתי
אלמוג
ליני
מולקנדוב, ברתה
בוריס
רומה
עדינה
מולקנדוב, נתן
מילנה
אירה
יורה