חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13376 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of רפאל

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13376
Print
Share
רפאל
was born
Father of
זינה
,
יציק
,
מירים
,
בינימין
,
עדינה
,
ישה
,
ישראל
,
,
Images:
First name:
רפאל
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of רפאל
Father of
רפאל
לאה
זינה
יציק
מירים
בינימין
עדינה
ישה
ישראל
This information is based on family tree no. 13376 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
ישראל
ישה
עדינה
בינימין
מירים
יציק
זינה
רפאל
לאה