חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13376 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of מולקנדוב, יציק

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13376
Print
Share
יציק
מולקנדוב
was born
Father of
זויה
מולקנדוב
,
נתן
מולקנדוב
,
,
Images:
First name:
יציק
Surname:
מולקנדוב
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of מולקנדוב, יציק
Father of
מולקנדוב, יציק
בתיה
מולקנדוב, זויה
מולקנדוב, נתן
מולקנדוב, יציק
בתיה
This information is based on family tree no. 13376 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
מולקנדוב, נתן
מולקנדוב, זויה