חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13376 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of אלמוג

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13376
Print
Share
אלמוג
was born
Son of
מילנה
and
רומה
,
Images:
First name:
אלמוג
Gender:
זכר
Brothers / Sisters:
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of אלמוג
מילנה
רומה
ליני
אלמוג
בוריס
מולקנדוב, ברתה
נתי
אלמוג
בוריס
מולקנדוב, ברתה
ליני
נתי
This information is based on family tree no. 13376 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
רומה
מילנה