חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13376 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of אוראל

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13376
Print
Share
אוראל
was born
Daughter of
אירה
and
גריק
,
Images:
First name:
אוראל
Gender:
נקבה
Brothers / Sisters:
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of אוראל
אירה
גריק
אוראל
בוריס
מולקנדוב, ברתה
דניאל
אוראל
בוריס
מולקנדוב, ברתה
דניאל
This information is based on family tree no. 13376 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
גריק
אירה