חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13376 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of דניאל

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13376
Print
Share
דניאל
was born
Son of
אירה
and
גריק
,
Images:
First name:
דניאל
Gender:
זכר
Brothers / Sisters:
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of דניאל
אירה
גריק
דניאל
בוריס
מולקנדוב, ברתה
אוראל
דניאל
בוריס
מולקנדוב, ברתה
אוראל
This information is based on family tree no. 13376 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
גריק
אירה