חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13376 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of יורה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13376
Print
Share
יורה
was born
Son of
בוריס
and
ברתה
,
Father of
שיראל
,
אייל
,
אליאנה
,
,
Images:
First name:
יורה
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of יורה
Father of
בוריס
מולקנדוב, ברתה
אירה
יורה
מיה
עדינה
מולקנדוב, נתן
שיראל
אייל
אליאנה
רומה
יורה
עדינה
מולקנדוב, נתן
מיה
אירה
רומה
This information is based on family tree no. 13376 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
אליאנה
אייל
שיראל
מולקנדוב, ברתה
בוריס