חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13376 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of אירה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13376
Print
Share
אירה
was born
Daughter of
בוריס
and
ברתה
,
Mother of
דניאל
,
אוראל
,
,
Images:
First name:
אירה
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of אירה
Mother of
בוריס
מולקנדוב, ברתה
יורה
אירה
גריק
עדינה
מולקנדוב, נתן
דניאל
אוראל
רומה
אירה
עדינה
מולקנדוב, נתן
גריק
יורה
רומה
This information is based on family tree no. 13376 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
אוראל
דניאל
מולקנדוב, ברתה
בוריס