חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13376 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of מולקנדוב, סימיון

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13376
Print
Share
סימיון
מולקנדוב
was born
Son of
עדינה
and
נתן
מולקנדוב
,
Father of
רפיק
,
דניאלה
,
ליאת
,
,
Images:
First name:
סימיון
Surname:
מולקנדוב
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of מולקנדוב, סימיון
Father of
עדינה
מולקנדוב, נתן
מולקנדוב, אילה
מולקנדוב, נינה
מולקנדוב, ברתה
מולקנדוב, סימיון
זויה
לאה
רפאל
בתיה
מולקנדוב, יציק
רפיק
דניאלה
ליאת
מולקנדוב, סימיון
לאה
רפאל
בתיה
מולקנדוב, יציק
זויה
מולקנדוב, אילה
מולקנדוב, נינה
מולקנדוב, ברתה
This information is based on family tree no. 13376 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
ליאת
דניאלה
רפיק
מולקנדוב, נתן
עדינה