חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13376 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of נינה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13376
Print
Share
נינה
was born
Daughter of
רחמין
and
זינה
,
Mother of
אמיר
,
רמי
,
ליאור
,
סבתה
,
אושר
,
יונתן
,
,
Images:
First name:
נינה
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of נינה
Mother of
רחמין
זינה
אברהם
שרה
רנה
ראיה
בוריס
נינה
בוריס
אמיר
רמי
ליאור
סבתה
אושר
יונתן
This information is based on family tree no. 13376 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
יונתן
אושר
סבתה
ליאור
רמי
אמיר
זינה
רחמין
נינה
בוריס
אברהם
שרה
רנה
ראיה
בוריס