חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13376 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of בוריס

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13376
Print
Share
בוריס
was born
Father of
אירה
,
יורה
,
רומה
,
,
Images:
First name:
בוריס
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of בוריס
Father of
בוריס
מולקנדוב, ברתה
אירה
יורה
רומה
This information is based on family tree no. 13376 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
רומה
יורה
אירה
בוריס
מולקנדוב, ברתה