חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13376 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of ליני

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13376
Print
Share
ליני
was born
Daughter of
מילנה
and
רומה
,
Images:
First name:
ליני
Gender:
נקבה
Brothers / Sisters:
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of ליני
מילנה
רומה
אלמוג
ליני
בוריס
מולקנדוב, ברתה
נתי
ליני
בוריס
מולקנדוב, ברתה
אלמוג
נתי
This information is based on family tree no. 13376 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
רומה
מילנה