חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13376 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of אביבה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13376
Print
Share
אביבה
was born
Mother of
נויה
,
תמרה
,
תהל
,
,
Images:
First name:
אביבה
Gender:
נקבה
Spouses:
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of אביבה
Mother of
אביבה
נויה
תמרה
תהל
אמיר
אביבה
אמיר
This information is based on family tree no. 13376 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
תהל
תמרה
נויה