חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13376 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of זינה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13376
Print
Share
זינה
was born
Daughter of
לאה
and
רפאל
,
Mother of
יולה
,
לנה
,
בוריס
,
רמי
,
מירים
,
,
Images:
First name:
זינה
Gender:
נקבה
Events:
Event Type:
פטירה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of זינה
Mother of
לאה
רפאל
יציק
מירים
בינימין
עדינה
ישה
ישראל
זינה
יורה
יולה
לנה
בוריס
רמי
מירים
This information is based on family tree no. 13376 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
מירים
רמי
בוריס
לנה
יולה
רפאל
לאה
זינה
יורה
יציק
מירים
בינימין
עדינה
ישה
ישראל