חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13376 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of רומה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13376
Print
Share
רומה
was born
Father of
מיה
,
עשהל
,
דוד
,
שילי
,
,
Images:
First name:
רומה
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of רומה
Father of
רומה
מיה
עשהל
דוד
שילי
לנה
רומה
לנה
This information is based on family tree no. 13376 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
שילי
דוד
עשהל
מיה