חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13377 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of עבו, בילביל ציפורה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13377
Print
Share
בילביל ציפורה
עבו
was born
Daughter of
רחל
בנא
and
יוסף
עבו
,
Images:
First name:
בילביל ציפורה
Surname:
עבו
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of עבו, בילביל ציפורה
בנא, רחל
עבו, יוסף
עבו, רוחמה
עבו, סעידה
עבו, שלמה
עבו, בילביל ציפורה
יעל
בנא, מנשה
עבו, עמרם
יעל
עבו, רחמים
עבו, בילביל ציפורה
יעל
בנא, מנשה
עבו, עמרם
יעל
עבו, רוחמה
עבו, סעידה
עבו, שלמה
עבו, רחמים
This information is based on family tree no. 13377 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
עבו, יוסף
בנא, רחל