חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13377 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of יעל

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13377
Print
Share
יעל
was born
died
on
1977
,
Mother of
רחל
,
,
Images:
First name:
יעל
Gender:
נקבה
Place of birth:
עיראק
Date of death:
1977
Place of death:
ישראל
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
1977
Date:
1977
Event place:
ישראל
Cause:
שיבה טובה
Event Type:
לידה
Event place:
עיראק
Event Type:
קבורה
Event place:
חולון
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of יעל
died
on
1977
Father of
עיראק
ישראל
1977
ישראל
עיראק
חולון
יעל
בנא, מנשה
בנא, רחל
יעל
בנא, מנשה
This information is based on family tree no. 13377 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Mother of
בנא, רחל