חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13377 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of פרץ, חנן

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13377
Print
Share
חנן
פרץ
was born
Son of
שלמה
פרץ
and
סימי
בן לולו
,
Father of
ריקי רות
פרץ
,
ורד
פרץ
,
בת אל
פרץ
,
דנה
פרץ
,
,
Images:
First name:
חנן
Surname:
פרץ
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of פרץ, חנן
Father of
פרץ, שלמה
פרץ, חנן
טויזר, שולה
פרץ, ריקי רות
פרץ, ורד
פרץ, בת אל
פרץ, דנה
בן לולו, סימי
פרץ, חנן
טויזר, שולה
This information is based on family tree no. 13377 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
פרץ, דנה
פרץ, בת אל
פרץ, ורד
פרץ, ריקי רות
בן לולו, סימי
פרץ, שלמה