חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13374 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Nobalsky, Anna

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13374
Print
Share
Anna
Nobalsky
was born
Mother of
Clara
Novack
,
,
Images:
First name:
Anna
Surname:
Nobalsky
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Nobalsky, Anna
Father of
Nobalsky, Anna
Novack, Joseph
Novack, Clara
Nobalsky, Anna
Novack, Joseph
This information is based on family tree no. 13374 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Mother of
Novack, Clara