חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13374 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Woolf, Ruth B

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13374
Print
Share
Ruth B
Woolf
was born
on
ה 4 ל מרץ 1922
,
Daughter of
Clara
Novack
and
Abraham
Woolf
,
died
on
ה 22 ל יוני 2013
,
Images:
First name:
Ruth B
Surname:
Woolf
Gender:
נקבה
Date of birth:
ה 4 ל מרץ 1922
Place of birth:
New York
Date of death:
ה 22 ל יוני 2013
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
22 June 2013
Date:
ה 22 ל יוני 2013
Event Type:
לידה
Description:
4 March 1922
Date:
ה 4 ל מרץ 1922
Event place:
New York
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Woolf, Ruth B
ה 4 ל מרץ 1922
died
on
ה 22 ל יוני 2013
ה 4 ל מרץ 1922
New York
22 June 2013
4 March 1922
New York
Novack, Clara
Woolf, Abraham
Woolf, Ruth B
Glazier, Abe Irving
Nobalsky, Anna
Novack, Joseph
Woolf, Esther
Woolf, Ruth B
Nobalsky, Anna
Novack, Joseph
Glazier, Abe Irving
Woolf, Esther
This information is based on family tree no. 13374 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Woolf, Abraham
Novack, Clara