חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13374 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Birmiel, Howard

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13374
Print
Share
Howard
Birmiel
was born
Father of
Monique Rachel
Birmiel
,
,
Images:
First name:
Howard
Surname:
Birmiel
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Birmiel, Howard
Father of
Birmiel, Howard
Birmiel, Monique Rachel
Kaplan, Miriam
Birmiel, Howard
Kaplan, Miriam
This information is based on family tree no. 13374 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Birmiel, Monique Rachel