חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 3378 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Kahana, Iechiel Zevi MAIN

People in this tree:
Show
Tree ID number:
3378
Print
Share
Iechiel Zevi MAIN
Kahana
was born
Son of
Hanzi Rivka
NODVORNA
and
Mordechai Main Josef Kahana
First
,
Father of
Haim Arie DIVRE GEONIM
KAHANA
,
Josef Mordechai
Kahana
,
Jacov Gedalia
KAHANA
,
Seraga Faibish MAIN
Kahana
,
,
Images:
First name:
Iechiel Zevi MAIN
Surname:
Kahana
Gender:
זכר
Notes:
îñôøåú éùøàì áàåðâàøéä îàú îðçí áï îðçí òîåã 299 àéï àðå éåãòéí ëì ôøèéí òìéå áðå øáé çééí àøéä ÷åøà ìå áä÷ãîúå ì"ãáøé âàåðéí" é÷ø åðòìä ìà îù îàäì äúåøä åòáåãä äçëí åäùìí" äðéç àçøéå àøáòä áðéí éåñó îøãëé ëäðà çééí àøéä ëäðà éò÷á âãìéä ëäðà ùøâà ôééáéù ëäðà éù ãó îôåøè áøéùåîéí ùì ëäðà çééí äåà ìà îåôéò
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Kahana, Iechiel Zevi MAIN
Father of
îñôøåú éùøàì áàåðâàøéä îàú îðçí áï îðçí òîåã 299 àéï àðå éåãòéí ëì ôøèéí òìéå áðå øáé çééí àøéä ÷åøà ìå áä÷ãîúå ì"ãáøé âàåðéí" é÷ø åðòìä ìà îù îàäì äúåøä åòáåãä äçëí åäùìí" äðéç àçøéå àøáòä áðéí éåñó îøãëé ëäðà çééí àøéä ëäðà éò÷á âãìéä ëäðà ùøâà ôééáéù ëäðà éù ãó îôåøè áøéùåîéí ùì ëäðà çééí äåà ìà îåôéò
NODVORNA, Hanzi Rivka
First, Mordechai Main Josef Kahana
KAHANA, Hana Jante
Kahana, Iechiel Zevi MAIN
Wizel, Biniamin Nadvorna Or Binimin
Sfecot, Jeuda Kahana Heler MAIN Kuntres
KAHANA, Haim Arie DIVRE GEONIM
Kahana, Josef Mordechai
KAHANA, Jacov Gedalia
Kahana, Seraga Faibish MAIN
This information is based on family tree no. 3378 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Kahana, Seraga Faibish MAIN
KAHANA, Jacov Gedalia
Kahana, Josef Mordechai
KAHANA, Haim Arie DIVRE GEONIM
First, Mordechai Main Josef Kahana
NODVORNA, Hanzi Rivka
Kahana, Iechiel Zevi MAIN
Wizel, Biniamin Nadvorna Or Binimin
Sfecot, Jeuda Kahana Heler MAIN Kuntres
KAHANA, Hana Jante