חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 3378 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Fogel, Yeudit

People in this tree:
Show
Tree ID number:
3378
Print
Share
Yeudit
Fogel
was born
Daughter of
Jechiel Michael Miki
Fogel
and
Shoshana
Eder
,
Mother of
Achinoam
Rabi
,
Mordechai
Rabi
,
Tamar
Rabi
,
Sarah
Rabi
,
Thila
Rabi
,
Meir
Rabi
,
,
Images:
First name:
Yeudit
Surname:
Fogel
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Fogel, Yeudit
Mother of
Fogel, Jechiel Michael Miki
Eder, Shoshana
FogelL, Yeushua Menachem
Fogel, Zipora
Fogel, Yeudit
Rabi, Inon
ZUCER, Sarah
EDER, Mordechai
Fogel, Alter Izchak Leb
FREEDMAN, Hana
Rabi, Achinoam
Rabi, Mordechai
Rabi, Tamar
Rabi, Sarah
Rabi, Thila
Rabi, Meir
FogelL, Ruth
This information is based on family tree no. 3378 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Rabi, Meir
Rabi, Thila
Rabi, Sarah
Rabi, Tamar
Rabi, Mordechai
Rabi, Achinoam
Eder, Shoshana
Fogel, Jechiel Michael Miki
Fogel, Yeudit
ZUCER, Sarah
EDER, Mordechai
Fogel, Alter Izchak Leb
FREEDMAN, Hana
Rabi, Inon
FogelL, Yeushua Menachem
Fogel, Zipora
FogelL, Ruth