חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 12482 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Gotesdiner, Yafa

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12482
Print
Share
Yafa
Gotesdiner
was born
Daughter of
Hadasa
and
Simcha
Gotesdiner
,
Mother of
ערן
שביט
,
ניר
שביט
,
,
Images:
First name:
Yafa
Surname:
Gotesdiner
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Gotesdiner, Yafa
Mother of
Hadasa
Gotesdiner, Simcha
גוטסדינר, שרה
גוטסדינר, חנה
Gotesdiner, Chana
גוטסדינר, צביה
גוטסדינר, יפה
El-Ad, David
Gotesdiner, Zvia
Gotesdiner, Yafa
Shavit, David
Zilberman, Yosef Zvi
Rolnik, Rebecca (Rivka) Sara
Rolnik, Fruma
Gotesdiner, David
שביט, ערן
שביט, ניר
Gotesdiner, Sarah
This information is based on family tree no. 12482 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
שביט, ניר
שביט, ערן
Gotesdiner, Simcha
Hadasa
Gotesdiner, Yafa
Zilberman, Yosef Zvi
Rolnik, Rebecca (Rivka) Sara
Rolnik, Fruma
Gotesdiner, David
Shavit, David
גוטסדינר, שרה
גוטסדינר, חנה
Gotesdiner, Chana
גוטסדינר, צביה
גוטסדינר, יפה
El-Ad, David
Gotesdiner, Zvia
Gotesdiner, Sarah