חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 12482 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Gotesdiner, Chana

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12482
Print
Share
Chana
Gotesdiner
was born
Daughter of
Hadasa
and
Simcha
Gotesdiner
,
Mother of
זיו
קרן
,
צפריר
קרן
,
זוהר
קרן
,
נגה
קריצמן
,
,
Images:
First name:
Chana
Surname:
Gotesdiner
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Gotesdiner, Chana
Mother of
Hadasa
Gotesdiner, Simcha
גוטסדינר, שרה
גוטסדינר, חנה
גוטסדינר, צביה
גוטסדינר, יפה
Gotesdiner, Yafa
El-Ad, David
Gotesdiner, Zvia
Gotesdiner, Chana
קריצמן, צבי
Zilberman, Yosef Zvi
Rolnik, Rebecca (Rivka) Sara
Rolnik, Fruma
Gotesdiner, David
קרן, זיו
קרן, צפריר
קרן, זוהר
קריצמן, נגה
Gotesdiner, Sarah
This information is based on family tree no. 12482 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
קריצמן, נגה
קרן, זוהר
קרן, צפריר
קרן, זיו
Gotesdiner, Simcha
Hadasa
Gotesdiner, Chana
Zilberman, Yosef Zvi
Rolnik, Rebecca (Rivka) Sara
Rolnik, Fruma
Gotesdiner, David
קריצמן, צבי
גוטסדינר, שרה
גוטסדינר, חנה
גוטסדינר, צביה
גוטסדינר, יפה
Gotesdiner, Yafa
El-Ad, David
Gotesdiner, Zvia
Gotesdiner, Sarah