חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 4911 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Liberson, Isaac Roentgen

People in this tree:
Show
Tree ID number:
4911
Print
Share
Isaac Roentgen
Liberson
was born
on
1 לאוגוסט 1923
,
Son of
Liberson
and
,
died
on
5 לדצמבר 1946
,
Images:
First name:
Isaac Roentgen
Surname:
Liberson
Gender:
זכר
Date of birth:
1 לאוגוסט 1923
Date of death:
5 לדצמבר 1946
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1 AUG 1923
Date:
1 לאוגוסט 1923
Event Type:
פטירה
Description:
5 DEC 1946
Date:
5 לדצמבר 1946
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Liberson, Isaac Roentgen
1 לאוגוסט 1923
died
on
5 לדצמבר 1946
1 לאוגוסט 1923
1 AUG 1923
5 DEC 1946
Liberson
Liberson, Isaac Roentgen
Schulman, Eunice Rita
Liberson
<missing>
<missing>
This information is based on family tree no. 4911 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
<missing>
Liberson
Liberson, Isaac Roentgen
Liberson
<missing>
Schulman, Eunice Rita