חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Metsky, Sarah

People in this tree:
Show
Tree ID number:
4911
Print
Share
Sarah
Metsky
was born
Daughter of
and
,
Images:
First name:
Sarah
Surname:
Metsky
Gender:
נקבה
Brothers / Sisters:
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Metsky, Sarah
Metsky, Gordon
Deborah
Metsky, Sarah
Metsky, Leslie
August, Lillian
Metsky, Jeff