חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 4911 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Breindel

People in this tree:
Show
Tree ID number:
4911
Print
Share
Breindel
was born
Mother of
,
Fannie
,
,
Images:
First name:
Breindel
Gender:
נקבה
Spouses:
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Breindel
Mother of
Breindel
Hirsch
Hirsch
Hirsch, Fannie
Breindel
Hirsch
This information is based on family tree no. 4911 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Hirsch, Fannie
Hirsch