חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of FRAKTMAN, DANIEL

People in this tree:
Show
Tree ID number:
3132
Print
Share
DANIEL
FRAKTMAN
was born
Son of
and
,
Father of
,
,
,
Images:
First name:
DANIEL
Surname:
FRAKTMAN
Gender:
זכר
Events:
Event Type:
אירוע
Event sub type:
CIRC
Event Type:
פטירה
Event Type:
Bar Mitzvah
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of FRAKTMAN, DANIEL
Father of
KATZMAN, LUBOVI
FRAKTMAN, GREGORI
FRAKTMAN, HANA
FRAKTMAN, YEFIM
FRAKTMAN, MIRIAM
FRAKTMAN, MIRON
FRAKTMAN, ASIA
FRAKTMAN, DANIEL
KONEVSKI, FAINA
FRAKTMAN, SERAFIMA
FRAKTMAN, BORIS