חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 1062 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of ZAGHA, MOSHE

People in this tree:
Show
Tree ID number:
1062
Print
Share
MOSHE
ZAGHA
was born
,
Images:
First name:
MOSHE
Surname:
ZAGHA
Gender:
זכר
Spouses:
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of ZAGHA, MOSHE
ZAGHA, MOSHE
ZAGHA, NEOMI
ZAGHA, MOSHE
ZAGHA, NEOMI
This information is based on family tree no. 1062 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.