חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Abbo, Meyer

People in this tree:
Show
Tree ID number:
7496
Print
Share
Meyer
Abbo
was born
Father of
,
,
,
,
,
Images:
First name:
Meyer
Surname:
Abbo
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Abbo, Meyer
Father of
Abbo, Meyer
Kapusta, Regina
Abbo, Eli
Abbo, Jacques
Abbo, Clementina
Abbo, Freddy