חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 972 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Nash, David

People in this tree:
Show
Tree ID number:
972
Print
Share
David
Nash
was born
on
25 לדצמבר 1949
,
Son of
Harry
Nash
and
Naomi
Kane
,
died
on
14 ליוני 1989
,
Images:
First name:
David
Surname:
Nash
Gender:
זכר
Date of birth:
25 לדצמבר 1949
Date of death:
14 ליוני 1989
Events:
Event Type:
לידה
Description:
25 DEC 1949
Date:
25 לדצמבר 1949
Event Type:
פטירה
Description:
14 JUN 1989
Date:
14 ליוני 1989
Brothers / Sisters:
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Nash, David
25 לדצמבר 1949
died
on
14 ליוני 1989
25 לדצמבר 1949
25 DEC 1949
14 JUN 1989
Nash, Harry
Kane, Naomi
Nash, David
Shapiro, Edith
Kane, Max Laurence
Nash, Jeffrey
Nash, David
Shapiro, Edith
Kane, Max Laurence
Nash, Jeffrey
This information is based on family tree no. 972 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Kane, Naomi
Nash, Harry